Korzystanie z bloga i strony internetowej www.bavariateam.com, www.bavariateam.pl,
www.bavariateam.blogspot.com, www.fb.com/bavariateam, instagram.com/bavariateam.pl, oraz sklepu internetowego pod nazwą www.bavariateam.com, www.bavariateam.blogspot.com, www.fb.com/bavariateam, procanine.thinkific.com, oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.


Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami.
Poniższy spis treści pomoże Ci w tym.


Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o dane Użytkowników, jak je
przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi
osobowymi.

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2 DEFINICJE
§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?
CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH
NIEPODANIA?
W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE
OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?
REKRUTACJA
W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?
JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?
CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?
CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA
LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON
DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK/ INSTAGRAM
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?
CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?
§4 FORMULARZE
§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
§6 TECHNOLOGIE
§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
§8 ZGODA NA COOKIES
§9 LOGI SERWERA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także
innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.bavariateam.com,
www.bavariateam.pl, www.bavariateam.blogspot.com, www.fb.com/bavariateam,
www.fb.com/procaninepl, instagram.com/bavariateam.pl, instagram.com/procaninepl,
oraz sklepu internetowego pod nazwą www.bavariateam.com, www.bavariateam.blogspot.com, www.fb.com/bavariateam, procanine.thinkific.com,
www.fb.com/procaninepl

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest
Małgorzata Agnieszka Woźniak
Varšavská 253/9a
709 0, Ostrava, Hulváky
IČ: 09438025

Małgorzata Woźniak prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą BavariaTeam i
ProCanine, InspiroProject, pod adresem Małgorzata Agnieszka Woźniak
Varšavská 253/9a
709 0, Ostrava, Hulváky
IČ: 09438025

Dbam o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony.

Cieszę się, że odwiedziłeś moją Stronę.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i
Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:
info (@)bavariateam.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a
każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie
obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi
przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki
prywatności.
Małgorzata Agnieszka Woźniak
Varšavská 253/9a
709 0, Ostrava, Hulváky
IČ: 09438025


§2 DEFINICJE
Administrator – Małgorzata Woźniak
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące
się pod adresem www.bavariateam.com, www.bavariateam.pl,
www.bavariateam.blogspot.com, www.fb.com/bavariateam, www.fb.com/procaninepl,
instagram.com/bavariateam.pl, instagram.com/procaninepl, procanine.thinkific.com
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez
Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za
pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i
innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji
prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.
Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części
niniejszej polityki prywatności.
Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej
Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów
zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować
podczas rejestracji Konta.
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych
osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki
newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.


RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Małgorzata Agnieszka Woźniak
Varšavská 253/9a
709 0, Ostrava, Hulváky
IČ: 09438025

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?
CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady
zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z
brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia
określonych działań.
Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych,
których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego
Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych
oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce
przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE
OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?
Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w
następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1,wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np.
reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na
żądanie);

2.wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

3.udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach
Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO (zgoda);

4.przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

5.rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

6.ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

7.kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
umowy);

8.kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem;

9.tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

10.archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);

11.analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies
Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);

12.wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO (zgoda);

13.zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

14.badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora),

15.zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez
Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

17.w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z
zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora),

18.w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach
marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (zgoda),

19.w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do
indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

20.w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych
produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

21.w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

22.w celu obsługi fanpage pod nazwą Bavariateam Małgorzata Woźniak, ProCanine,
InspiroProject, Trójmiejska Grupa Tropiąca i grupy pod nazwą ekipa procanine, fani
procanine na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

23.w celu obsługi konta pod nazwą bavariateampl, procaninepl i inspiroproject na
instagram i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

24.w celu obsługi kanału You Tube pod nazwą BavariaTeampl pod adresem URL
youtube.com/bavariateampl i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

25.w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach
internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience, You
Tube oraz kierowania remarketingu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing
kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę
internetową),

26.w celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych,
których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego
Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych
oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce
przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

REKRUTACJA
Administrator udostępnia na swojej stronie internetowej formularz rekrutacyjny służący
przesłaniu przez Użytkownika swoich danych w postaci CV, celem wzięcia udziału w
procesie rekrutacji.
Przesłanie swojego CV oznacza wzięcie udziału w rekrutacji oraz oznacza zgodę na
przetwarzanie danych szczególnej kategorii oraz danych nadmiarowych zawartych w
przekazanych dokumentach rekrutacyjnych również dla celów przyszłych procesów
rekrutacji prowadzonych przez Administratora, jeżeli osoba wyraziła na to zgodę.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o
wskazane podstawy prawne:

1.w celu i przez czas konieczny do podjęcia kroków niezbędnych przed zawarciem
umowy– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz do 6 m-cy po zakończeniu rekrutacji, a w
przypadku danych podanych dobrowolnie przez kandydata – w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. a RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda) – w przypadku danych wrażliwych
podanych przez kandydata,

2.do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten
liczony jest od zakończenia roku, w którym dane zostały pozyskane),

3.w celu i przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, np. dochodzenia roszczeń i obrony przed
roszczeniami, marketingu produktów i usług własnych (w zakresie jakim
przetwarzanie jest niezbędne do tego celu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie
pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora z tytułu łączącej go z Użytkownikiem
umowy mogą zostać także powierzone innym podmiotom. Administrator możem
udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom, z którymi lub na
których rzecz realizujemy usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi
współpracuje przy realizacji zleceń, kancelarii prawnej, firmom świadczącym usługi
pocztowe i kurierskie, innym serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu
informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, usług chmurowych.
Może też być zobowiązani do udostępnienia danych Użytkownika podmiotom prywatnym
i publicznym na podstawie przepisów prawa.

Dane związane z procesem rekrutacyjnym nie będą przekazywane do państw trzecich.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może
być niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak realizacji ww. działań oraz brak możliwości wzięcia udziału w procesie
rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach.
W ramach działalności Administratora związanej z rekrutacją dane Użytkownika nie są
profilowane.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?
Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w
pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz
danych logowania, o czym mowa poniżej).
Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np.
adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
(dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań
użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o
użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te
przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia
sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z
danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części
niniejszej polityki.
Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na
Stronie, o czym jest mowa w dalszej części polityki prywatności.

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?
Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
• prawo dostępu do treści jego danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo poprawiania danych,
• prawo sprostowania danych,
• prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

• prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub
bez podstawy prawnej,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
• prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane
przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w
odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica
zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłam
do treści RODO.
Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez
adres e-mail: info (@) bavariateam.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania
działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności,
wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie
późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że
uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym
czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej
Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie
zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną
zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z
przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych
nałożonych na Administratora.
Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio
uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?
Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw
trzecich.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług
np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich
przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i
Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub
standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.Będą one przekazywane
wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych,
m.in. poprzez:

• współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców
tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.
Przykładowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
thinkific.com: https://www.thinkific.com/privacy-policy/
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez
podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się
z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie
ochrony danych osobowych. MailerLite może przechowywać część danych w Stanach
Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane
przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?
Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji
poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
• przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych
przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
• przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy
lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
• przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w
odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków
wynikających z mających zastosowanie przepisów,
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21
RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu
bezpośredniego,
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego —
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po
wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub
okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,
statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
• przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera
w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie
subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów,
podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi
wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez
danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od
Administratora.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w
którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu
przetwarzania i zarządzania danymi.
Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych
czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania
Administratora.

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON
Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one
otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie
odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK/ INSTAGRAM
Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage pod nazwą
BavariaTeam Małgorzata Woźniak, ProCanine Kursy trenerskie, Trójmiejska Grupa
Tropiąca, InspiroProject i grupy pod nazwą Ekipa ProCanine, Fani ProCanine na
Facebooku w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage) jest Administrator.
Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu
administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem,
wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia
społeczności Fanpage.
Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes
administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi
Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.
Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady
przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.
W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie
będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od
Administratora a związanych z Fanpage.
Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy
informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne.
Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal
społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia
Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj”
Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości
oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu
własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim
jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym
podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, czy też nauczycielom obsługującym poszczególne kursy online, jeśli dojdzie
do kontaktu poza portalem Facebook.
Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.
Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem
Facebooka.
Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty
reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności
Użytkownika).
Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje się również do
portalu Instagram.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością,
zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator
przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te
mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed
dostępem osób nieupoważnionych.
W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby
upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub
podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej
umowy powierzenia danych.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich
danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie
ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia
antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?
Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym
powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy
pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy
umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków
ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w
szczególności przez RODO.
Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych
m.in. następującym podmiotom:

Thinkific Labs Inc. #400 – 369 Terminal Ave Vancouver, BC V6A 4C4 – w celu wysyłki
newslettera i korzystania z systemu mailingowego

Google.com, lh.pl – w celu przechowywania danych osobowych
na serwerze,

Thinkific Labs Inc. #400 – 369 Terminal Ave Vancouver, BC V6A 4C4,
UAB, “MailerLite”, Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w celu tworzenia
stron lądowania i zbierania leadów,

Barbara Kolebacz – w celu wystawienia
dokumentów księgowych,

paypal.com, stripe.com, przelewy24– w celu obsługi systemu płatności i transakcji
elektronicznych, Małgorzata Agnieszka Woźniak Štefánikova 123/22, 737 01 Český
Těšín IČ: 09438025 – w celu zarządzania firmą,

Google.com – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,

lh.pl – celu obsługi domeny i serwera pocztowego,

innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej,
administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego
klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom
windykacyjnym, prawnikom, itd.

urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-
podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z
przetwarzaniem danych osobowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane
uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających
niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?
Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika
w rozumieniu RODO.
W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być
profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator
kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to
mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na
warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie
pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań
Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi
podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych
statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na
Stronie.
Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono
negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj: https://
www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej


§4 FORMULARZE
Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu
swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik,
w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi
potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy
mailingowej w celu wysyłania newslettera.

Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności
oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.).
Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez
Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu,
tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora
oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1
ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in.
do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i
rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych
przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie
wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.
Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania
zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie
newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat/ 1 roku, w celu wykazania faktu udzielenia
przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika
(otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym
roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez
Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi
newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim
przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera
(dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od
Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na
Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.
System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e- mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).
Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług
kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail
subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez
Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama
utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe
Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie
użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane
te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej
kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów).
Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania
danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu
Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca
zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i
kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,
adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez
Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z
Użytkownikiem.
Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić
dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże,
maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń
wynikające z przepisów prawa.

Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – Wszelkie dane w
formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz
pozostawić. Umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych.
Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane
oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.
Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/
i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez
czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania
komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe
zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron
umieszczone bez jego zgody.

Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym
Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w
regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w
celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego
w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy,
ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w
sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie
się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem.
Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej
wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas
wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).

Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy w sklepie internetowym
procanine.thinkific.com – W przypadku korzystania z usług lub produktów
Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym
celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i
formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz
także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając
niezbędne dane.
Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika,
adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w
imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego
(jeśli konieczny będzie zwrot).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z
przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym –
Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu
powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres
e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a następnie hasła.
Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą
świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego
usunięcia zawarte są w regulaminie.
Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe
założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez
odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z
formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis
powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na
ich stronach internetowych.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek
specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu
faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie,
powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z
Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy
zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich
określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.).
Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części
bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek
rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie
przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator
może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu
poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów
dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że
wskazano inaczej.

§6 TECHNOLOGIE
W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
• Urządzenia z dostępem do sieci Internet
• Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
• Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
• Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np.
pdf., video, mp3, mp4.

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw.
technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie
strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe,
które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie,
smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony
internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron
internetowych niż moja strona).

Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do
indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją
użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki
sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki
temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach
Strony:
• Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook
Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na
Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora. Administrator może również kierować
treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam
kontaktowych.
Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki
powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam,
pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do
określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również
kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam
kontaktowych.
Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług
kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych
lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail
zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw.
menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez
Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod
warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają
tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii
reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do
narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach
niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi
danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://
www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/
terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez
każdego Użytkownika.

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie
pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników:
lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te
informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta
w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i
celami.
Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia
Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również
zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji
znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili
można zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam
remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.
Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na
swoim urządzeniu końcowym.
• Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google
Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań
Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej
strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić
Stronę.
Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach
korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie
Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie
umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza
jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia
Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań
d o s t a w c y t e g o n a r z ęd z i a p o d l i n k i e m : https://support.google.com/
analytics#topic=3544906.
• Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki – w celu lepszej
komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych
treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie zgody na otrzymywanie
powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika.
Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na
komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję
„wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej
nazywać tę opcję).
Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez
zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator nie przetwarza
żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień typu web
push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są
przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma
dostępu.
• Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn.
Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego
dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np.
Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i
polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też
bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem
konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal
Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal
społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i
zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne
podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na
Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik
korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie
danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi:
Facebook – fanpage znajdujący się pod adresem URL: fb.com/bavariateam, fb.com/
procaninepl
Profilu na portalu społecznościowym Instagram, znajdującego się pod adresem URL:
instagram.com/bavariateampl, instagram.com/procaninepl, instagram.com/inspiroproject
Kanału w serwisie You Tube znajdujący się pod adresem URL: youtube.com/
bavariateampl, youtube/procaninepl
• Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w
celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora.
Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych
osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności
Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego
wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.
• Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności
Użytkownika na stronie sklepu internetowego, w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
• Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,
Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron
internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu
You Tube czy Vimeo oraz nagrania dźwiękowe w portalu SoundCloud.
Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści
jakich dokonał Użytkownik.
Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam
konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści
na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie
Ci określonych treści z określonych portali.
Odtwarzając nagrania dostępne w portalu SoundCloud, korzystasz z usług świadczonych
przez SoundCloud, który jest samodzielnym podmiotem świadczącym na rzecz
Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatności tego portalu: https://
soundcloud.com/pages/privacy i polityka cookies : https://soundcloud.com/pages/
cookies, a także regulamin : https://soundcloud.com/terms-of-use.
You Tube
Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC i pozwala na odtworzenie nagrań
znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może zapisywać na urządzeniu
Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika
na You Tube, jeśli jest zalogowany.
Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, korzystasz z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Szczegóły w zakresie
przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatności i
regulamin tego portalu: https://policies.google.com/privacy i https://www.youtube.com/t/
terms

• Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense
Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów
lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na
Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po
stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego
podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać
przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies
w tym zakresie.
Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich,
w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych
reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google
LLC. Ustawienia i personalizację reklam możesz zmodyfikować bezpośrednio z
poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/
authenticated.

Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z
dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i
ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które
usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony
internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym
użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na
stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie
ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://
wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.

§8 ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne,
możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości
Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody
wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki,
wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika
znajdują się niezbędne informacje.

§9 LOGI SERWERA
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana
nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania
serwerem.

Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji
Użytkownika.
Data publikacji Polityki Prywatności: 30.04.2021
Data ostatniej aktualizacji: 05.09.2022